MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Visual i Plàstica està format durant el curs actual per un total de 2 professors/es.

Crèdit Comú a ESO1,ESO2 ,ESO3 . Optativa i Itinerari a ESO4.

La Visual i Plàstica es una matèria que ajuda els alumnes a entendre l’espai que els envolta i les relacions amb els objectes quotidians, el seu valor funcional i estètic (disseny) així com a entendre’s a ells mateixos, a ubicar-se en una societat molt complicada i a construir-se com a subjectes crítics i autònoms.

Una matèria que els dóna eines comunicatives que els permeten relacionar-se d’altres maneres amb els altres i amb el món que els envolta. Poden fer lectures molt més interessants de les imatges que troben per tot arreu. Lectures múltiples, riques, crítiques i reflexives així com donar-hi respostes amb el mateix grau de complexitat.

Una matèria que els ajuda a desenvolupar el seu pensament crític, lliure i respectuós i a ser creatius davant de qualsevol repte, dificultat o situació. I tot això, els enriqueix com a persones i per tant enriqueix la cultura i la societat de la que formen part.

Metodologia

Es treballarà la matèria a partir del llibre demanat el qual hi ha el concepte , una mostra exemple i la proposta de l´exercici.

Els diferents temes de dibuix artístic, disseny i dibuix tècnic estan presentats per unitats. Dins d’aquestes unitats es revisen cadascun dels conceptes que pertoquen al tema i es donen sempre treballats amb la mateixa pauta:

  1. Fent una explicació teòrica, dins de “Tingues en compte”, on trobem l’explicació teòrica dels conceptes.

  2. Fent una Proposta de treball.

  3. Indicant, en l’apartat de Materials, quines són les eines més adients per a l’execució del treball.

Cal destacar que sempre trobareu, a la part superior de la pàgina, una explicació gràfica del tema tractat. Aquest és un apartat de gran utilitat per a l’alumne, perquè mitjançant aquestes imatges podrà entendre els conceptes amb molta facilitat. 

Criteris d’avaluació – Visual i Plàstica (Descàrrega PDF)