autocar

 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

El servei de transport de l’alumnat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar és gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, que és l’organisme que estableix les rutes i els itineraris proposats pels centres escolars, en funció del lloc de residència de l’alumnat, i que es portaran a terme durant el curs, però delegada la seva gestió a l’empresa Asistencia y Servicios-Casas-Calella-Barba (Barcelona Bus-Casas-Calella-Barba-(UTE)).

La utilització del servei de transport implica l’acceptació de la següent normativa així com la signatura de l’autorització.

 1. El/la xofer i Els/les monitors/es del servei Bus són la màxima autoritat durant les hores de desenvolupament de la seva tasca i responsabilitats i, per tant, cal seguir sempre les seves indicacions.
 2. Gratuïtat del servei: El servei és gratuït per als usuaris escolaritzats en el nostre centre que provenen del municipi de Sant Cebrià de Vallalta. La resta d’alumnes, que vulguin ser beneficiaris del servei, hauran de fer front al pagament del preu públic de transport escolar del Consell Comarcal del Maresme a les oficines de la Caixa Laietana de qualsevol municipi de la comarca, a excepció dels municipis que hi hagi finançament per part de l’Ajuntament.
 3. Els monitors disposen dels llistats que els proporciona el Centre docent pel control diari dels usuaris.
 4. Tots els usuaris del servei han d’utilitzar l’itinerari i parada que tenen assignats. En el cas de ser necessari algun canvi, la família ho sol·licitarà al Centre. S’estudiarà en comissió la viabilitat d’aquest canvi.
 5. Per tal que el servei de transport funcioni de forma satisfactòria per a tots els usuaris, és important respectar les normes següents durant el recorregut:
 • Ser puntuals a la parada. Al matí, l’autobús marxarà a l’hora indicada. A la tarda, en el cas de no ser-hi la família i de no tenir l’autorització de marxar sol o ser menor d’edat, el conductor avisarà als Mossos d’Esquadra i/o Policia Local i continuarà la ruta amb l’usuari. No serà fins a l’última parada que quedarà a disposició dels cossos de seguretat (normalment a la comissaria de policia de la última població del recorregut).
 • Pujar i baixar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar.
 • Respectar en tot moment les persones encarregades del servei de transport (monitor i xofer) i complir les seves indicacions (famílies i usuaris).
 • Respectar els companys amb els quals es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no donar cops o realitzar qualsevol tipus d’accions que puguin molestar.
 • Durant el trajecte els usuaris han d’estar asseguts correctament en el lloc que els assigni el/la monitor/a.
 • Respectar el seient, les cortines, els vidres i tot el que hi ha a l’autocar.
 • No està permès de menjar, ni beure ni fumar.
 • No és permès d’aixecar-se del seient ni quedar-se al passadís, fins que l’autocar estigui parat.
 • No es pot donar encàrrecs a les monitores del transport. Si les famílies volen traspassar alguna informació al centre, ho hauran de fer directament (a través de l’agenda o trucant directament al centre escolar)

NOTA: Les persones encarregades del servei de transport (monitors/es) comunicaran qualsevol incidència que pugui haver-hi durant el trajecte a la Direcció del centre i aquest prendrà les mesures que cregui convenient. Per als casos més greus, s’informarà al Consell Comarcal.

L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes pot ser motiu d’una sanció que pot comportar la retirada provisional del dret d’ús del servei en el marc del Decret de Drets i Deures dels alumnes.

Descarrega circular informativa