Sortides

 

Sortida 09 d’Abril de 2014 al Museu de la ciencia i de la tècnica de Terrassa.

 

 

Sortida 17 de novembre a la central tèrmica de cicle combinat del Besòs.

L’alumnat de 1r de batxillerat que cursen la matèria de Tecnologia Industrial, juntament amb el professor Francesc Garófano, van realitzar una visita didàctica, el proppassat 17 de novembre de 2008, a la central tèrmica de cicle combinat de Sant Adrià del Besòs (de 800 MW de potència), la més important d’aquestes característiques de Catalunya.

Aquest activitat, molt interessant i enormement valorada per l’alumnat, ha resultat altament profitosa i ha estat un bon complement als continguts estudiats en el bloc de sistemes energètics de la matèria de Tecnologia Industrial, i més concretament en el tema de producció i distribució d’energia elèctrica.

 

 

Museu Ciència Terrassa

 

 

Central Tèrmica Besos

 

 

Mercatec