• Servei psicopedagògic i d’orientació.
 • Tutoria i atenció individualitzada.
 • Plans de tractament i atenció a la diversitat d’alumnat de necessitats educatives especials.
 • USEE
 • Projecte Passarel·la
 • Classes de reforç.
 • Avaluació contínua i preavaluació al 1r trimestre.
 • Important equipament informàtic amb Pissarres digitals interactives i canons de projecció d’última generació.
 • Control informatitzat de I’assistència de I’alumnat. Comunicació immediata d’incidències i tramesa periòdica d’informació escrita als pares.
 • Ensenyament d’idiomes.
 • Pràctiques a les empreses.
 • Intercanvis escolars.
 • Biblioteca i informàtica

 

Activitats docents complementàries

 • Sortides didàctiques i culturals: teatre, museus, exposicions, monuments…
 • Sortides de llarga durada: crèdits de síntesi, camps d’aprenentatge, viatge de fi de curs, sortida a la neu, viatges a Madrid, França, Sòria…
 • Programes de caràcter transversal (conferències, xerrades, visites…): educació viaria, sexualitat, drogodependències i toxicomanies, alcoholisme i tabaquisme, anorèxia i bulímia, orientació professional i acadèmica, interculturalitat i solidaritat…
 • Activitats coordinades amb mitjans de comunicació: EI Periódico, Catalunya Ràdio, VilaWeb…
 • Certamen literari de Sant Jordi.
 • Revista de l’institut: Ai… Domènech!

 

Activitats extraescolars

 • Teatre
 • Informàtica
 • Ceràmica
 • Biblioteca