Deures d’estiu 6è de primària

Activitats d’estiu – 6è d’educació primària (català, castellà, anglès i matemàtiques) – (PDF)

 
 

Calendaris d’exàmens d’ESO i BATXILLERAT

Calendari de proves de recuperacions d’ESO i Batxillerat – (PDF)

 
 

DEURES D’ESTIU i RECUPERACIONS

 
Departament de Tecnologies – Deures i recuperacions – (PDF)

 

Departament de Socials – Deures i recuperacions – (PDF)

 

Departament de Català – Deures i recuperacions – (PDF)

 

Departament de Castellà – Deures i recuperacions – (PDF)

Departament de Castellà – Deures i recuperacions – Guia de continguts per examinar-se – (PDF)

 

Departament d’Idiomes – Deures i recuperacions – Informació sobre els deures d’estiu obligatoris per l’alumnat que ha de presentar-se a les recuperacions de setembre i el model d’examen – (PDF)

 

Departament de Música – 1r, 2n i 3r d’ESO – Continguts examens – (PDF)

Departament de Música – 2n d’ESO – Treball de recuperació – (PDF)

Departament de Música – 3r d’ESO – Treball de recuperació – (PDF)

Departament de Música – 3r d’ESO – PERCUSSIÓ-ORFF – Activitats de recuperació – (PDF)

Departament de Música – 1r de Batxillerat – Anàlisi Musical – Activitats de recuperació – Dossier de temes a estudiar i obres musicals a reconèixer – (PDF)

 

Fonaments de les Arts II – (PDF)

 

Anatomia Aplicada – (PDF)

 

Departament de Ciències Socials – Recuperació Cultura i Valors – 3r d’ESO – (PDF)

 

Departament de Ciències Experimentals – Invitació a la lectura científica – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Llibres de lectura científica – ESO i Batxillerat – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Fitxa de lectures científiques d’estiu – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Instruccions de recuperació de Ciències Experimentals – ESO i Batxillerat – (PDF)

 

Departament de Ciències Experimentals – Dossier de recuperació de Biologia i Geologia – 1r d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Dossier d’estiu de Física i Química – 2n d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Dossier d’estiu de Física i Química – 3r d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Dossier d’estiu de Biologia i Geologia – 3r d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Dossier d’estiu de Física i Química – 4t d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Dossier d’estiu de Biologia i Geologia – 4t d’ESO – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Feines d’estiu de Biologia – 1r Batxillerat – (PDF)

Departament de Ciències Experimentals – Exercicis de repàs de Química – 1r de Batxillerat – (PDF)

 

Departament de Matemàtiques – 1r d’ESO – Treball d’estiu – (PDF)
 
Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Instruccions Generals Treball d’Estiu (PDF)

Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Avaluació Diagnòstica 10-11 (PDF)
Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Graella Matematiques 10-11 (PDF)

Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Avaluació Diagnòstica 11-12 (PDF)
Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Graella Matematiques 11-12 (PDF)

Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Avaluació Diagnòstica 12-13 (PDF)
Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Graella Matematiques 12-13 (PDF)

Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Avaluació Diagnòstica 13-14 (PDF)
Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Graella Matematiques 13-14 (PDF)

Departament de Matemàtiques – 2n d’ESO – Avaluació Diagnòstica 14-15 (PDF)

Departament de Matemàtiques – 3r d’ESO – Treball d’estiu – (PDF)

Departament de Matemàtiques – 4t d’ESO – Activitats 1-4 – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 4t d’ESO – Activitat 5 – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 4t d’ESO – Activitat 6 – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 4t d’ESO – Activitats 7-9 – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 4t d’ESO – Graella de respostes – (PDF)

Departament de Matemàtiques – 1r de Batxillerat Científic – Exercicis Alumnes – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 1r de Batxillerat Científic – Graella de respostes – (PDF)

Departament de Matemàtiques – 1r de Batxillerat CS – Temes 1-7 – (PDF)
Departament de Matemàtiques – 1r de Batxillerat CS – Graella Temes 1-7 – (PDF)

 

Departament de Educació Física – 1r d’ESO – Recuperació de setembre – Curs 2017-2018 – (PDF)

Departament de Educació Física – 2n d’ESO – Recuperació de setembre – Curs 2017-2018 – (PDF)

Departament de Educació Física – 3r d’ESO – Recuperació de setembre – Curs 2017-2018 – (PDF)

Departament de Educació Física – 4t d’ESO – Recuperació de setembre – Curs 2017-2018 – (PDF)

Departament de Educació Física – 1r de Batxillerat – Recuperació de setembre – Curs 2017-2018 – (PDF)