PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

 

Auxiliars administratives: Mercè Amor i Montserrat Castellà

 

Subalterns: Adrià Maldonado i Albert Pujadas

 

EMPRESA RESPONSABLE DE LA NETEJA DEL CENTRE: ALSI, S.L. (Tordera)

PersonalNeteja
Mari Carmen Garrido, Sílvia López i Conchi Quiles