PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

 

Auxiliars administratives: Mercè Amor i Montserrat Castellà

 

Subalterns: Albert Pujadas i Margarida Titus

 

EMPRESA RESPONSABLE DE LA NETEJA DEL CENTRE: ALSI, S.L. (Tordera)

PersonalNeteja
Inma Duque, Conchi Quiles i Mari Carmen Garrido