DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA MATRICULACIÓ

Tot l’alumnat de nova incorporació al centre, en el moment de la matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial equivalent.

 • En cas que la persona sol·licitant aportés volant de renovació del DNI en la documentació per a la preinscripció, caldrà que aporti el DNI renovat, amb la nova adreça.

 • Original i fotocòpia del butlletí de notes de la 2a avaluació, o de la 3a, si ja el té.

 • Pagament:de les quotes de material (81,63€) i AMPA (25,51€): enguany l’institut ha implementat un sistema de pagament telemàtic del qual us informem en full adjunt.

 • Des de l’octubre la biblioteca del centre està oberta de dilluns a dijous, de 16.00h a 17.30h, per tal que l’alumnat que vulgui i/o ho necessiti pugui resoldre dubtes de diverses matèries i fer deures amb suport educatiu per part de monitors.
  Aquesta activitat està exempta de matrícula, l’únic requisit és ser soci/a de l’AMPA i sol·licitar un carnet que té un cost de 10€ per trimestre.

 • Full d’autorització dels drets d’imatge.

 • Full d’autorització de sortides.

 • Autorització/comunicació: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

 

Alumnat que prové d’un centre no adscrit, un cop acabat el curs actual

 • L’alumnat que prové d’un centre no adscrit, en acabar el curs, haurà d’aportar un certificat del centre de procedència on s’especifiquin les matèries i qualificacions obtingudes al final de curs, i on consti explícitament si l’alumne/a ha passat de curs o no.

Segons la normativa vigent, un representant del centre ha de mantenir una entrevista amb els pares, mares, els tutors o guardadors dels alumnes menors d’edat que es matriculen per primera vegada al centre. En el nostre centre, aquestes entrevistes es realitzaran els dies 19, 20, 21 i 22 de juny al matí.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

D’acord amb la Resolució de preinscripció i matrícula del curs 2017-2018, a l’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se’l matricula condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenta la documentació pendent.

 

Descarrega els documents:

Matriculació d’ESO Curs 2017/2018 – Nou Alumnat

Autorització de sortides

Autorització dels drets d’imatge

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys:
ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

 

Passarel·la TPVescola

Com fer un pagament:

 

Per Internet:

 1. Accediu a : https://tpvescola.com .

 2. Seleccioneu el municipi i la vostra escola.

 3. Us demanarà el nom d’usuari i la contrasenya. El nom d’usuari és el codi de 8 dígits que l’institut us ha enviat per correu electrònic. La contrasenya és inicialment zx1234(en minúscules), us la podeu canviar si voleu, però no és imprescindible.

  Si no heu rebut el número d’usuari, a consergeria us el facilitaran a vosaltres o als vostres fills/es.

 4. Aneu a PAGAMENTS i seleccioneu els conceptes. Fent clic al botó PAGAR accedireu a la pagina de validació bancària. Heu de posar les dades de la vostra targeta de crèdit o dèbit i seguir les instruccions en pantalla. La transacció es processa en un entorn segur.

 5. Una vegada validada la vostra operació rebreu un mail amb el justificant del pagament.

 6. No cal entregar el justificant a l’escola.

 

Amb el mòbil:

També us podeu baixar l’app TPVEscola a Google Play i App Store i fer els mateixos passos del pagament per Internet.

Tots els pagaments de sortides del curs 2017/2018 es faran a través d’aquesta plataforma.