“Language is the road map of a culture.  It tells you where its people come from and where they are going.”
Rita Mae Brown

 

Staff Members

Marta Comellas – Head of the Foreign Languages Department and English teacher.
Laia Figueres – English and German teacher ESO and Upper Secondary levels.
Esther Mellinas – French teacher,  Batxibac coordinator.
Ana Martín – English teacher ESO and Upper Secondary level.
Francisca Ruilópez – English teacher 1st Cycle ESO.
Francesc Sánchez – English teacher 2nd Cycle ESO and Exchanges coordinator.
Meritxell Santolaria –  English teacher 1st Cycle ESO and split group teacher 4th ESO.
Anna Tapias – English teacher Upper secondary levels and Exam Officer Cambridge.

 

Welcome message

The foreign languages department at INS Lluís Domènech i Montaner works hard to personalise students’ learning of languages at all levels.

We firmly believe that the learning of foreign languages is crucial to students’ understanding of themselves, the wider world and their place within it.

Our personal approach to foreign languages learning is designed to fulfil every student’s needs, to challenge them and present new opportunities for learning and enable them to develop new, transferable skills. Students will be expected to show an increased level of maturity and a growing sense of responsibility for their own work and progress.

Students are encouraged and expected to achieve all the language dimensions required for each stage. To ensure this happens, teaching staff cater for the personal needs of individual students by using a range of teaching and learning styles. This may mean that students are asked to work individually or in groups or it may mean using ICT skills to access key information from other sources. Whatever the strategy is, language-learning lessons are meant to be enjoyable, stimulating and rewarding.

 

Al Departament de Llengües Estrangeres de l’Institut Lluís Domènech i Montaner tenim un compromís acadèmic i professional important respecte al bagatge lingüístic de cadascun dels nostres alumnes per tal de potenciar el coneixement i domini de les llengües estrangeres.

Estem convençuts que l’aprenentatge d’idiomes és bàsic per endinsar als alumnes a altres realitats personals i culturals.

La nostra metodologia de treball s’adequa a la realitat acadèmica de cada perfil d’alumne, apropant-nos a les seves necessitats personals i acadèmiques immediates. Ja sigui oferint recolzament i una planificació curricular individual molt específica o bé plantejant-nos reptes i fites on els alumnes formin part del seu propi camp d’aprenentatge. Per això, el nostre enfocament pedagògic reconeix de prop les intel·ligències múltiples i el treball per competències, afavorint la transversalitat en el plantejament de les activitats a l’aula i en l’exigència acadèmica dels alumnes.

 

Batxibac

El Batxibac és un programa d’estudis de Batxillerat que implica estudiar un currículum mixt (matèries en català i matèries en francès) per obtenir una doble titulació: el diploma de Batxillerat i el diploma de Baccalauréat.

 

El currículum mixt batxibac implica cursar:

 • Les matèries pròpies del batxillerat: comunes, de modalitat, optatives i el Treball de Recerca.
 • 1/3 horari lectiu en francès (10 hores / curs).

 

Dues matèries específiques:

 • Llengua i literatura francesa (5 hores / setmana)
 • Història de França (2 hores / setmana)

 

Altres: Estada d’estudis, Treball de Recerca, Tutoria.

 

Amb la Doble Titulació:

 • Es pot accedir a qualsevol centre públic d’estudis superiors a França.
 • S’obté el certificat de nivell B2 de francès del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 • Més possibilitats d’entrada al mercat laboral en països francòfons.

 

Requisits per poder accedir-hi:

 • Demostrar nivell B1 de francès abans de començar.
 • Acceptar cursar el currículum mixt.
 • Estudiar 4t d’ESO al nostre centre fent la matèria específica de francès pot ajudar-hi.

 

Per obtenir la Doble Titulació cal:

 • Superar totes les matèries de batxillerat.
 • Superar una prova externa de les matèries específiques.

 

International links (E-Twinning)

International dimension at INS Lluís Domènech i Montaner

We aim to promote the concept of a multicultural world where our students feel confident and develop an understanding and respect for other cultures. We have strong links and partnerships and all students participate in a range of activities related to the international dimension.

We host Foreign Languages Assistants on a yearly basis and they are able to work in a wide array of lessons in different languages. The assistants contribute to the international dimension of the school by educating our children and staff about the language and culture of their countries.

 

Student Exchange Programs

Programes d’intercanvi escolar

 

3r ESO:

English – Spanish Exchange in KREFELD

Aquest curs s’ha dut a terme, com ja és tradició, l’intercanvi escolar amb l’institut Maria-Sibylla Merian Gymnasium de la ciutat alemanya de Krefeld.

La darrera setmana del mes d’octubre, per encetar l’intercanvi, vam rebre al nostre institut i durant una setmana, la visita del grup d’estudiants alemanys que hi participaven. Durant els dies de la seva estada es va fer un tot un seguit d’activitats acadèmiques. Els estudiants alemanys van poder assistir a diverses classes al nostre institut on van poder fer un tastet del que fem a Canet. Al nostre centre van tenir l’ocasió de participar en les classes de biologia, música, tecnologia, llengua castellana i anglesa.
A més a més de les classes, es van poder fer excursions conjuntes (com la del Museu Dalí, a Figueres) i alguna sortida més a prop, com la de Barcelona al Museu d’Història de Catalunya.

El viatge de tornada a Krefeld es farà la setmana del 28 d’abril al 5 de maig.

Institut Krefeld

Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium

Adreça: Johannes-Blum-Straße 101, 47807 Krefeld, Alemanya

Telèfon: +49 2151 37660

E-Mail:

 

4th ESO:

Deutsch – Spanisch in Hamburg

Des del 2013, l’institut Lluis Domènech i Montaner organitza un intercanvi lingüístic amb l’Immanuel Kant Gymnasium d’Hamburg (Alemanya). L’alumnat d’alemany de 4t d’ESO té l’oportunitat de realitzar una estada d’una setmana en el país de la llengua que estudien com a segona llengua estrangera.

L’intercanvi consta de dues fases: una primera visita de l’alumnat alemany a Catalunya durant el primer trimestre del curs, i la posterior visita a Alemanya del nostre alumnat acompanyat per dos professors del centre al segon trimestre.

(FOTOS INTERCANVIS ANTERIORS A CLASSE)

Durant aquesta estada l’alumnat assisteix a l’institut i s’integra a les seves classes, gaudeix d’activitats lúdico-culturals, i conviu amb les famílies de les seves parelles lingüístiques, cosa que els proporciona una immersió lingüística i cultural total.

(FOTOS d’activitats a BCN i Hamburg)

 

Institut Hamburg

Immanuel Kant Gymnasium

Adreça: Am Pavillon 15, 21077 Hamburg, Alemanya

Telèfon: +49 40 42893410

E-Mail: immanuel-kant-gymnasium@bsb.hamburg.de

 

Dates intercanvi 2016-2017:

 • Estada alumnes alemanys a Catalunya: 7 al 14 octubre 2016.
 • Estada alumnes catalans a Alemanya: 23 al 31 de març

 

Français – Espagnol à Le Trait

Des del curs passat (2015-16), l’institut Lluis Domènech i Montaner organitza un intercanvi lingüístic amb el Collège Commandant Charcot a Le Trait, Alta Normandia, França.

Aquest intercanvi es proposa a l’alumnat de francès de 4t d’ESO amb la finalitat d’aprofitar i aprofundir en els coneixements que ha anat adquirint a l’aula tant de la llengua com de la cultura francesa i com a preparació per el Batxibac.

L’intercanvi consta de dues fases: una primera visita de l’alumnat francès a Catalunya durant el primer o segon trimestre del curs, i la posterior visita a França del nostre alumnat acompanyat per dos professores del centre al segon o tercer trimestre.

(FOTOS A CATALUNYA I A FRANÇA)

Durant aquesta estada l’alumnat assisteix a l’institut i s’integra a les seves classes, gaudeix d’activitats lúdico-culturals, i conviu amb les famílies de les seves parelles lingüístiques, cosa que els proporciona una immersió lingüística i cultural total.

Institut França

Collège Commandant Charcot

Adreça: 3 Rue Edouard Branly, 76580 Le Trait, França

Telèfon: +33 2 35 05 91 70

E-Mail:

 

Dates intercanvi 2016-2017:

 • Estada alumnes francesos a Catalunya: gener de 2017.
 • Estada alumnes catalans a França: març de 2017.

 

(LINK VIDEO)

 

FCE Cambridge Examination centre

Cada vegada són més els centres educatius de titularitat pública que ofereixen als seus alumnes la possibilitat de realitzar els exàmens oficials de Cambridge English a través de l’institut.

El nostre institut porta als alumnes que així ho requereixin a l’examen més conegut de Cambridge English Language Assessment (la divisió d’idiomes de la Universitat de Cambridge per a parlants d’altres llengües) més conegut com a First Certificate in English ( FCE). La superació d’aquest examen certifica que els alumnes que l’aproven tenen un nivell intermedi-alt, és a dir, un nivell B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MCER).

En aquest sentit, Cambridge proposa el FCE for Schools, per a joves de secundària, batxillerat i cicles formatius, utilitzant el mateix format que l’examen FCE, així com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de contingut i el tractament de temes, que estan basats en els seus interessos i experiències reals. Aconseguint el mateix certificat oficial, sense cap tipus de distinció, però amb grans avantatges: uns preus més assequibles i la possibilitat de realitzar els exàmens a prop de Canet.

Per a més informació, contacteu amb l’Exam Officer del nostre institut:

ANNA TAPIAS GIBERT atapias@xtec.cat