MATÈRIES I COMPONENTS DEL DEPARTAMENT

El departament de Llengües Clàssiques està format durant el curs actual per un total de 2 professors/es.