La formació professional dual a Catalunya

Amb l’objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s’està implantat la Formació Professional Dual.

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes

A Catalunya es vol prioritzar aquest model educatiu en que l’empresa assumeix responsabilitats de formació i així adapta aquesta a les seves necessitats amb l’objectiu final de millorar l’educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu, millorant així la ocupabilitat dels joves. La realitat actual de l’organització dels centres de formació professional i l’estructura modular dels continguts dels cicles formatius permet una gran flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de formació i ofereix la possibilitat d’adquirir les competències necessàries tant a les aules i tallers dels centres com a les instal·lacions de les pròpies empreses

Amb la complicitat i coresponsabilitat d’ambdues parts, i el suport de les entitats i administracions, es podrà crear conjuntament un model que augmenti la capacitació dels futurs professionals de Catalunya i aporti un impuls important a la competitivitat de les empreses catalanes.

 

L’empresa i la FP DUAL

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l’aprenent. El nou model col·laboratiu entre empresa i escola que representa la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valors afegits doncs l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l’empresa.

La nova proposta de formació dual a Catalunya, regulada per la Resolució ENS/1204/2012 de 25 de maig, ofereix un model consensuat de formació que permet la participació activa de les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Aquest procés d’aprenentatge prèviament consensuat amb el centre, i que sempre és com a mínim un terç del total de continguts de cada cicle objecte d ela formació dual, garanteix un mínim de 970 hores d’estada de l’alumne a l’empresa , en qualitat de treballador, amb tots els drets i deures que això comporta per les parts. El centre i l’empresa pacten els continguts que l’alumne aprendrà en el centre de treball ajustant-los a les necessitats i perfils del lloc de treball pel que es forma i que ocuparà en el futur.

La signatura d’un conveni entre les parts garantirà el compliment dels pactes i acords fixats.

Els seguiment de tot el procés corre a càrrec dels tutors d’empresa i centre prèviament designats i que garantiran el compliment del conveni.

 

Avantatges de la FP Dual

Per a l’empresa

  • recuperar el model d’aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
  • disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.

Per al centre

  • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

Per a l’alumne

  • compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca;
  • desenvolupar el potencial professional; aprendre en situacions reals de treball;
  • adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.

 

El nostre Projecte

En el nostre projecte Dual col·laboren: La Generalitat de Catalunya (Institut), la Diputació de Barcelona (CRTTT), l’Ajuntament de Canet de Mar (material i coordinació), la Fundació Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT)), la patronal Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i comarca (ASEGEMA), i diferents empreses del sector tèxtil (material i llocs de pràctiques remunerades).