L’Institut Lluís Domènech i Montaner va obrir per primera vegada les seves portes el mes de setembre del 1992. Es va instal·lar a l’edifici modernista de Vil·la Flora, propietat de l’Ajuntament. El curs 2001-2002 el nostre institut va estrenar noves instal·lacions, que consten d’un edifici de quatre plantes més un complex esportiu, amb un total de 12.000 metres quadrats. Actualment tenim dues seus modernes i ben equipades.

El claustre de professorat està consolidat i és molt innovador. Aquest professorat, juntament amb la resta de persones que treballen al centre, té una dilatada experiència professional, fet que és garantia de qualitat i d’excel·lència pedagògica per a l’alumnat. Els diferents premis i projectes del centre en són el millor testimoni.

La plantilla de professorat consta de 65 persones i, a més, disposem de dos conserges i dues auxiliars administratives. Tenim 650 alumnes en 3 línies d’ESO (4-3-3-3), 5 línies a 1r de batxillerat i 3 línies a 2n de batxillerat. El centre disposa d’un SIEI (un grup de Suport Intensiu per l’Escolarització Intensiva) i de Departament d’Orientació. A la seu de l’antiga Escola de Teixits de Canet (Diputació de Barcelona) impartim un Cicle Formatiu de Grau Mig (Dual) en Confecció i Moda i un Cicle Formatiu de Grau Superior (Dual) en Patronatge i Moda, amb un total de 4 grups més.

Això fa que la nostra oferta educativa, contrastada pels bons resultats, sigui, realment, integral i polivalent. Els nostres alumnes surten preparats per afrontar qualsevol camí acadèmic que decideixin i, a més de sortir amb les competències necessàries, també obtenen un acurat desenvolupament personal i emocional, que els capacita per exercir com a ciutadans actius i responsables.

Oferim a l’alumnat una avaluació contínua i el seguiment del rendiment educatiu personalitzat per mitjà de les tutories i dels equips docents. Les metodologies didàctiques de l’Institut Domènech i Montaner, que ja porta 25 anys educant, fomenta, incrementa, prioritza, expandeix i impulsa l’aprenentatge actiu de l’alumnat, sense menystenir-ne els talents individuals, la creativitat i la curiositat. Amb un aprenentatge interactiu alumne-professor-marc de referència, amb l’aplicació de l’aprendre fent (learnig by doing) i una transmissió de coneixements a través de reptes i projectes individuals amb tasques diàries, treball col·laboratiu, exposicions orals, preavaluacions, concursos, proves i recuperacions trimestrals, que garanteixen l’èxit personal de cada alumne/a, segons les seves capacitats i possibilitats.

En un horari compactat, de 8:00 a 14:40h, que optimitza el procés d’aprenentatge, l’alumnat pot assistir també de dilluns a dijous, de 16:00 a 17:30h, a diferents activitats: projectes d’Excel·lència (Estada a l’empresa, Robòtica, Revista, Blog, Bassa i Oceans); i cursos extraescolars (anglès, alemany, francès, teatre, esports…), organitzats per l’Ampa, segons la demanda.

L’Institut ofereix formació en tres llengües estrangeres. L’anglès: expandit a tota l’ESO per mitjà de la seva presència, puntual o intensiva, en diferents matèries (segons queda explicitat en el Pla Plurilingüe, que actualitzem cada curs); el francès, des de 1r d’ESO fins al Batxibac (o doble titulació oficial en Batxillerat, el francès i l’espanyol); i l’Alemany, des de 2n d’ESO fins a 1r de Batxillerat. El centre organitza tres intercanvis i diferents activitats internacionals.

L’Institut té 6 modalitats de Batxillerat: Humanístic; Social; Científic/Tecnològic I i II; Batxibac (compatible amb qualsevol altra modalitat); i, única en el Maresme, d’Arts Escèniques, Música i Dansa (amb el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar i de Comediants).

 

Si tenen algun dubte poden telefonar-nos (93 795 47 63) o concertar visites jmasachs@xtec.cat

 

Localització: