Projecte direcció

Descàrrega projecte direcció 2011-2014 – (PDF)

Descàrrega projecte direcció 2015-2019 – (PDF)

 

Projecte Educatiu del Centre i (PEC); i Normatives d’Organització i Funcionament del centre (NOFC I-VI) 2015

Descàrrega Projecte Educatiu del Centre 2015 (DOCX)

 

Programa institucional

Descàrrega document Programa Institucional del Centre (PDF)

 

Projecte Lingüístic del Centre (PLC) 2015

Descàrrega Projecte Lingüístic del Centre (PLC) 2015 (DOC)

 

Programació General Anual 2015-2016

Descàrrega Programació General Anual 2015-2016 (PDF)

 

PAC 2017/2018

Descàrrega PAC 2017-2018 – (PDF)

 

Memòria Anual 2016-2017

Descàrrega Memòria Anual Curs 2016-2017 – (PDF)

 

Currículums dels Batxillerats

Descàrrega Currículum Batxillerat curs 2017-2018 – (PDF)

Descàrrega Formulari Tria 1r Batxillerat 2017-2018 – (PDF)

Descàrrega Formulari Tria 1r Batxibac 2017-2018 – (PDF)

Descàrrega Formulari Tria 2n Batxillerat 2017-2018 – (PDF)

Descàrrega Formulari Tria 2n Batxibac 2017-2018 – (PDF)

 

Contracte Educatiu

Descàrrega Contracte Educatiu (DOC)

 

Criteris d’avaluació del Centre

Descàrrega Criteris d’avaluació del Centre (PDF)

 

Carta de Compromís CFGM (DUAL)

Descàrrega Carta de Compromís CFGM (DUAL) (DOCX)

 

Normes de Convivència

Descàrrega Normes Convivència (DOC)

Descàrrega Normes Bàsiques Convivència (DOC)

 

Normes Bàsiques de Comportament

Descàrrega Normes Bàsiques de Comportament (DOCX)

 

Entrades i sortides de l’alumnat

Descàrrega document Entrades i Sortides de l’alumnat (DOC)

 

Aula neta, cara amable

Descàrrega document Aula neta, cara amable (DOCX)

 

Vaga de l’alumnat

Descàrrega document Vaga de l’alumnat (PDF)

 

Normativa complementària de Batxillerat Curs 2017-2018

Descàrrega Normativa complementària batxillerat 2017-2018 (DOC)

 

Condicions d’ús del telèfon mòbil al centre

Descàrrega Condicions d’ús del telèfon mòbil al centre (DOC)

 

Normativa Transport escolar

Descàrrega Normativa transport escolar

 

Normativa del Treball de Recerca 2016-2017

Descarrega document Normativa del Treball de Recerca 2016-2017 i fulls de seguiment (PDF)