Ciència és coneixement que tendeix a ser el més objectiu, intel·ligible i dialèctic possible.”

Jorge Wagensberg

 

Professorat

Sònia Alarcón Cap de Departament i professora de 1r, 3r i 4t d’ESO i de Biologia de Batxillerat
Ariadna Masip Professora de 1r d’ESO i de Biologia de Batxillerat
Xavier Giner Professor de 2n, 3r i 4t d’ESO
Helena Renau Professora de 1r i 3r d’ESO i CCMC de Batxillerat
Montse Zaera Professora de 3r i 4t d’ESO i CCMC i Química de Batxillerat
Maria Rotés i Olga Freixa Professores de CTMA de Batxillerat
Miquel Galceran Professor 4t d’ESO i de Física de Batxillerat

 

Esperit del Departament

En el Departament de Ciències Experimentals de l’INS Lluís Domènech i Montaner tenim un compromís acadèmic i professional important respecte a la formació de l’esperit científic del nostre alumnat. Per això, les activitats que plantegem a l’aula se centren en el mètode científic. D’aquesta manera intentem estimular la formulació d’hipòtesis, el plantejament de reptes i preguntes i el desenvolupament d’experiències basades en l’observació, la deducció i la predicció.

També pensem que és important la transmissió oral i escrita del coneixement i la discussió de les idees. Plantegem l’aprenentatge basat en contextos propers a l’alumnat i les seves experiències i en la realització de pràctiques de laboratori que li permeti manipular i observar de primera mà esdeveniments de la natura per a poder-los transmetre.

Treballem, doncs, prop de l’alumne/a, de la seva realitat i del seu ritme d’aprenentatge realitzant activitats de tot tipus, adaptades a les seves necessitats d’aprenentatge, a les seves necessitats expressives i al seu nivell competencial. Fomentem la transversalitat del coneixement i col·laborem en projectes interdisciplinars.

Impartim totes les matèries de modalitat del Batxillerat Científic: Física, Química, Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient. La Biologia i la Química s’imparteix amb la metodologia EN CONTEXT desenvolupada per l’equip del CESIRE.

 

Projectes Desenvolupats:

Pràctiques, Sortides i Conferències

Realitzem pràctiques de laboratori, sortides i visites a museus, centres de recerca, empreses i serveis relacionats amb les activitats científiques i programem conferències de contingut científic. No oblidem l’entorn més immediat de l’alumnat i fem èmfasi en els aspectes naturals de Canet de Mar.

 

Tardes de ciència

Els dimarts a la tarda, de 4 a 5h, el centre obre les instal·lacions a grups d’alumnes que volen anar més enllà de la seva formació científica. Fem projectes propis com la construcció i estudi de la bassa i col·laborem en projectes i concursos d’altres institucions, com el concurs de cristalls i el projecte Oceans.

 

Setmana de la Ciència

Durant la Setmana de la Ciència fem activitats a tots els cursos per a celebrar-la. Aquest any les hem dedicat totes a l’estudi dels llegums ja que la FAO n’ha decretat l’any internacional.

En aquesta edició, als cursos d’ESO s’han fet experiments que s’han reflectit en cartells que van estar penjats als passadissos.

El Batxillerat ha assistit a conferències i a les portes obertes de l’Institut de Ciències del Mar.

 

European Clean up day

Amb l’objectiu de sensibilitzar el nostre alumnat sobre la importància de la reducció i el tractament adequat dels residus, i de la cura del medi ambient, ens adherim a les jornades de neteja de l’entorn natural proposades pel Departament de Medi Ambient. Ja hem fet jornades de neteja de la platja i del bosc. Aquest any centrarem la recollida a les Rieres.

 

Servei Comunitari

En el marc de les activitats del servei comunitari de 3r d’ESO i en col·laboració amb el Banc de sang i de teixits, es realitzen activitats de sensibilització, reflexió i organització de la Marató de donacions que es faran al mes d’abril.

 

PROJECTE APILO 12

Ens adherim al projecte de recollida selectiva de piles amb l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat sobre els perills de la mala gestió dels residus. Es realitzen activitats i es recullen piles en contenidors al vestíbul.

 

PLP

Estem convençuts de la necessitat de l’aprenentatge de les llengües estrangeres de forma integral i introduïm activitats en anglès tant a les sessions teòriques com a les pràctiques.