Dilluns 29 Dimarts 30 Dimecres 31 Dijous 1 Divendres 2
8-14h Exàmens recuperació

9h Rebuda i reunió del professorat nou a la Biblioteca.

Correcció d’exàmens(1).

Actualitzar els arxivadors de la sala de professorat. Intercanvi d’informació entre tutors antics i nous (sala de professorat).

13h Aperitiu de benvinguda a la sala de professorat.

8-14h Exàmens recuperació.

Correcció d’exàmens.

Actualitzar els arxivadors de la sala de professorat. Intercanvi d’informació entre tutors antics i nous (sala de professorat).

Dilluns 5 Dimarts 6 Dimecres 7 Dijous 8 Divendres 9
8-9h Sessió Aval. 4t ESO

9-10h Sessió Aval. 1r BAT

10-11h  Sessió Aval. 3r ESO

11-12h  Sessió Aval. 2n ESO

12-13h  Sessió Aval. 1r ESO

13-14h Reunió: Verge; Ruilópez i Masip.

(totes a la  Biblioteca)(3).

13:00h Presentació full de tria d’optatives als alumnes (2n i 3r d’ESO) (tutors/es).

8-9h Reunió de Coordinadors i Coordinació pedagògica.

8-10:30h reunió de Caps de departament amb Direcció.

9:10h  Reunió Coordinadors amb els tutors2

10:30-12h:   ED 1r ESO

12h Lliurament de butlletins ESO i BAT (ho fa el coordinador de nivell:1r i 2n F. Ruilópez, aula 1;

3r i 4t P. Santos, aula 2; BAT X. Escrihuela, aula 3)

13h Consell de Direcció.

8-9:30h ED 2n ESO

9:30-11h ED 3r ESO

11:00h Recollir full de tria d’optatives als alumnes (tutors de 2n i 3r ESO)

11:15-14:00h  CLAUSTRE

Professorat disponible per a reclamacions de notes

8-9h ED 2n BAT

9-10:30h ED 1r BAT

11-12:30h  ED 4t ESO

12:35-14:00h Reunió departament

Professorat disponible per a reclamacions de notes

9-11h Reunió de Coordinadors de nivell amb els tutors per fer el buidatge d’optatives(2n i 3rESO) i llistes definitives dels grups d’optatives.

11-12h ED Batxillerat

12-13h ED 1r i 4t ESO

A discreció dels coordinadors.

Actualitzar els arxivadors de la sala de professorat. Intercanvi d’informació entre tutors antics i nous (sala de professorat).

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16
JORNADA INCIAL AMB ALUMNATTutoria de 8:30 a 10h

(de 10 a 14:40 horari normal)

19:00h Reunió pares 1r ESO

19:00h Reunió pares 2n ESO 19:00h Reunió pares 3r ESO
Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23
19:00h Reunió pares 4t ESO 19:00h Reunió pares 1r BAT 19:00h Reunió pares 2n BAT

 

L’horari marc de permanència al centre per a tot el professorat de l’1 al 9 de setembre serà de 8:00h a 14:00h, estigueu atents, però, a les especificacions de cada dia. Dintre d’aquest horari cada professor/a anirà trobant temps per a altres reunions i feines, treball personal, etcètera.

 

En els Equips Docents hi ha d’assistir TOT el professorat que doni classes en aquell nivell.

(1) Els horaris dels exàmens de recuperació estan al web del centre. La correcció d’exàmens no cal fer-la al centre. Cada departament designa al professorat encarregat de posar i vigilar els exàmens de recuperació. El cap de departament ha de passar a direcció la llista del professorat assignat el dia 1.

(2) Recordeu coordinadors i tutors que el dia 9 s’ha de fer el buidatge d’optatives i tancar els llistats.

(3) El professorat que assisteix a les sessions d’avaluació extraordinària ha de ser el de l’equip docent del curs anterior. En cas que algú ja no estigui al centre hi haurà d’anar la persona designada pel departament o en el seu defecte el/la cap de departament. El cap de departament ha de passar a direcció la llista del professorat assistent a les avaluacions en representació del departament el dia 1.

 

TASQUES

Coordinació i Equips Docents:

1a reunió (6 i 7 de setembre):

  • Amb les notes de les recuperacions de setembre, reajustar la distribució dels grups i passar, quan s’acabi la reunió, la composició dels grups a Secretaria, tot i que el SAGA no estarà operatiu fins a final de mes.
  • Quan els tutors (2n i 3r d’ESO) ja hagin fet el buidatge de les optatives: informar-ne a la resta dels membres de l’ED i passar els llistats el mateix dia a Prefectura i Secretaria.
  • Coordinació del professorat de reforç i NEE amb el professorat d’instrumentals.

 

2a reunió (9 de setembre):

  • Concretar les llistes definitives de cada grup. Des del Dept. d’Orientació: traspàs d’informació  dels alumnes de NEE, USEE, Passarel·les.
  • Seria bo que cada professor portés la programació general del seu curs i matèria per comentar-ho i facilitar   possibles coordinacions.
  • Altres aspectes: funcionament de les classes, orientacions per als alumnes el 1r dia (pautes   comunes/sancions…)

 

 

Reunió de Departaments:

  • Preparar els resums de cada matèria per exposar en els ED i per a la reunió de pares. Passar-ho als coordinadors de nivell i a la coordinadora pedagògica.
  • Deixar molt clar el material per als alumnes de Reforç i NEE, si encara hi ha algun buit en aquest aspecte.
  • Lliurar els criteris d’avaluació per nivells i matèries a l’equip directiu (en les graelles facilitades per coordinació).
  • Determinar la proposta del calendari de sortides, tenint en compte el calendari general.

 

Descarrega el document: Calendari Professorat – Setembre – Curs 2016-17