octubre 2017

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2
 • grup 2- castellano- leer dos primeros capitulos de manzanas rojas grup 4- mates- pàg 11 ex 18, 19, 20, 22 grup 1- mates- pàg 10 ex 13, 14, pàg 11 ex 15, 16, 17 grup 3-català- llegir pàg 7, 8, i 9 i fer activitats pàg 22 o 11 ex 1, 2, 3 i 4
 • Tecno- ex 2 i 4 pàg 20 i ex 6 pàg 21
 • Naturals-dibuixar les cèl·lules 140 i contestar las preguntes a,b,c consultar informació a la pàg 147
 • Grup 2 - Mates- pàg 13 ex 30/31/32/34 i pàg 27 ex 111
 • Grup 3-Castellano- leer pag 19-24
3
 • mates- pàg 139 ex 10, 11, 12, 13
 • Grup 2 - Català- portar llibre de lectura al teu rollo
 • Tec estudi- llegir el article i contestar a les preguntes
4
 • música- cançó 4 de memòria i buscar dades de offenbach
 • English- do page 12 book The Gost ship of the Bodega Bay and do a summary
 • Naturals- acabar de dibuixar el objectes del laboratori
5
 • English- do exercices pages 4,5,6,7 workbook
 • Grup 3- Català- pàg 13 ex 9,10,11,12
 • grup 4- mates- pàg 13 ex 30, 31, 32 i pàg 27 ex 111
 • Prova estadística Mates
6
 • grup 4-castellano- hacer resumen Salim
 • Grup3- Mates- Agafar num DNI i dividir-lo entre 23, pag 13 ex 33 apartats A,C,F, ex 34, ex 42,43,44,45,48
 • Grup 4- català- dictat 1 i 2 passat a ordinador
 • grup 2- Mates- pàg 15 ex 42,43,44,45 i a b c del ex 3
7
8
9
 • grup 4- mates- pàg 14 ex 33, 34, 42, 43, 44
 • Grup 1- Català- pag 11 ex 1.8 pag 12 ex 1.12
 • Grup 2 / català/ pàg 12,13 o 23 i 24 es 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 i 1.10
 • Grup 3- mates- ex 46,47 pàg 15 i DNI
 • Grup 2- Matemàtiques- pàg 15 ex 46, 47, 48 i fer lo del DNI
 • grup 4- català- pàg 206 ex 5.43 (a, b, c, f) 5.44 (a, b, c, d, e)
 • grup 4- català- posar accents al text
10
 • Angles- Control de verbs
 • Socials- marcar tots els oceans amb blau i tots els continents amb verd
11
 • Música- 2n veu- apendre la canço 4 segona veu de memoria
 • Tutoria- si voleu ser delegats pensar com presentar-se
 • expresió escrita català- (opcional) posar un exeple dels 4 casos
12
13
14
15
16
 • Grup 3- Català- portar llibre Al teu rotllo
 • grup 4- mates- pàg 15 ex 46,47,48
 • Grup 1- mates pag 13 ex 33 i 34
 • Grup 2-Castella - leer la ficha i hacer los ejericios de detras Grup 3- Mates- ex 54,55,56 pàg 17
 • grup 4- castellano- acabar interferencias
 • grup 4- català- pàg 206 ex 5.45 (d,f) i 5.47 (a,c) Grup 3- Castellano- Ejercicios de las interferencias
17
 • mates prova estadística
18
 • Música- saber de memoria 1r veu (oh When the saints)
 • Naturals- examen cèl.lules i organismes
 • expresió escrita de català: fer l'escrit del projecte d'escriptura
19
 • Angles- Control de verbs
 • Grup 1- Mates- pàg 15 ex 41
20
 • Tecno- Examen Tema-1
 • Grup 2- Català- llegir apartats Literatura i Biologia i fer exercici
 • Socials- situar rius al mapa (els rius estan a la pàg 72)
 • Grup 1- Català- Llegir primers dos capítols de Al teu rotllo i fer exercicis
 • Angles- starter unit test
21
 • Anglès- learning the text of page 4 activiti book
22
23
 • Grup 2- mates- Examen tema 1 fins l'apartat 5 Castella- hecer ejercició numero 1 pag 11 i leer la pag 10 Català- pag 25 ex 1.16, 1.17 i buscar que es tallaferro de canigó
 • Grup 4- Mates- pàg 17 ex 56,57,58 Grup 2- Castellà- Hacer ej 1 poap 11 i llegir pag 10 Grup 1- Mates- Examen fins l'apartat 5 Grup 3- Ctalà- pafg 25 ex 16 pag 26 ex 17 i info de qui és Tallaferro
 • Grup 4- Castellano- pàg 11 ex 1
 • Control castellano tema 1
 • Grup 2- Mates- Examen Tema-1 fins l'apartat 5
 • Grup 2- castellà- hecer ej numero 1 pag 11 i leer la pag 10 tec estudi llegir la ficha Grup 3- Castellano- Examen
24
 • English- Read Chapter 2 and do exercices of pages 20&21
25
 • Música- cançó 6 2a veu de memòria
 • opcional- preparar una presentació per lo dels delegats
 • expressió escrita de castellà/ traer el libro de texto
26
 • Anglès- pages 81-83 ex pag 4 de memoria
 • Grup 3- Català- Al teu rotllo apartats Literastura i Biologia llegir i fer activitats
27
 • Grup 2- Mates - ex 57, 58,67, 68, 69, 70
28
29
30
31