octubre 2018

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2
 • English pàg 5 ex 4,5 i 6 Pàg 6 ex 1 i 2
 • Grup 2 CONTROL MATEMÀTIQUES TEMA 1
 • Matemàtiques:Descrició del Biló,Pàg 17 ex 54,55 i 56
 • Matemàtiques:Pàg 15 ex 42,43,44,45 i 46 de els ex que tinguin a),b).....només fer el a,c i f NOMÉS AQUETES!
 • Castellano leer capitulo 3 "el principe de la niebla"
3
 • CN:Pàg 139 ex Mapa Conseptual cel·lules
 • Tecnologia:Pàg 13 ex 1 i 2
 • Fitxa de matemàtiques:Supermercat "LOT D'OFERTA DE LA SETMANA"
4
5
 • Música:Apendre canço 4 de memoria
6
7
8
 • Grup 3:Castella: Pag 9 ex 3,5.
9
 • English:Wood Book pàg 8 ex 1,2 i 3
 • Música:2a veu saber de memoria canço 4
 • Grup 2:CATALÀ:Pàg 15 ex 8
10
 • TECNOLOGIA:Pàg 20 ex 1,2 i 3
 • Plastica:Acabar la carpeta pintada...
 • MATEMÀTIQUES:Fitxa problema (Joan Terrats)
11
 • Grup 2:CATALÀ:Portar el llibre de el teu rolllo
 • Grup 2:CATELLÀ:Buscar sinonims
 • GRUP 3:MATEMÀTIQUES EXAMEN NOMBRES NATURALS FINS LA PÀG 17
12
 • FESTA!!
 • FESTA!
 • FESTA!!!
 • FESTA!!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
 • FESTA!
 • FESTA!!!!!
 • FESTA!!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
 • FESTA!!
13
14
15
 • Grup 3:Castellà:Pàg 11 ex 4 i pàg 24 ex 1
 • Grup 3:Català:Al teu rollo llegir fins la pàg 40
16
 • English:Pàg 9 ex 1 i 2
 • ENGLISH:EXAM STARTER UNIT
 • Grup 2: Català :Pàg 14 ex 4
 • Grup 2 Castella:Acabar capitol 6
17
 • EXAMENT DE TECLOLOGIA TEMA 1
18
 • Grup 2:Català:Llegir el teu rollo l'apartat de biologia
 • Grup 2:Castellano:Pàg 15 ex 1 i 5
 • grup 2:Matemàtiques:ex 95 i 175
 • Grup 3:Calalà:Acabrar els meus errors
19
 • English:Pàg 9 ex 1,2
 • Tècniques d'estudi:Acabar les 2 preguntes de les beguddes energetiques
 • Socials:EXAMEN TEMA 1
 • Grup 3:Matemàtiques:Copiar taula de color verd de la pag 21 i fer el exercisi 74
 • Música:Oh when the saints 1ª veu de memoria
 • EXAMENT DE CIÈNCIES UNITAT 7
 • CN:Fer dosier sobre les cèl·lules
20
21
22
 • Grup 3:Català:Llegir al teu rollo fins la pàgina 61
23
 • English:Pàgina 9 ex 3,4,5
 • Música : Pàg 6 ex 6 (nomes el quadrat)
 • Música:Apendre de memoria la segona veu de Oh whent the saints(nomes segona veu!!!)
 • Grup 3:Passar a net el text
 • Grup 2:Matemàtiques examen tema 2
 • grup 2:Castellano:Acabar capitulo 8
24
 • Mates:Joan terrats portar el llibre de mates
 • Mates:Joan Terrats fer la fixa de les operacions combinades
25
 • Català:Llegir el teu rollo(Acabar el capitol de biologia i començar a llegir capitol ciencies,socials
 • Grup 2:CASTELLANO EXAMENT UNITAT 1
 • Grup 3:Català:Pàgina 15 ex 8
26
27
28
29
30
31