Benvolgudes famílies,

Amb aquest escrit us informem d’alguns aspectes importants que fan referència al nou curs escolar 2019-2020.
Abans, però, us volem comunicar que aquest curs hi ha hagut un relleu en l’equip directiu del centre i aprofitem l’avinentesa per presentar-nos: la Directora és la Montse Zaera, el Cap d’estudis, en Xevi Escrihuela, la Coordinadora pedagògica, l’Ariadna Masip, i la Secretària, la Sònia Alarcón. Assumim el repte amb il·lusió i conscients de la responsabilitat que comporta, i comptem amb la vostra complicitat per tirar endavant la tasca educativa. Sapigueu que estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,
consulta o suggeriment.

 

INICI DE CURS

 • 2 i 3 de setembre: exàmens de recuperació de 1r de Batx.
 • Dijous, 12 DE SETEMBRE acollida i 1a tutoria.
 • De 10 a 12h: tutoria de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.
 • De 10.30 a 12.30h: tutoria de l’alumnat de 2n d’ESO.
 • D’11 a 13.30h: tutoria de l’alumnat de 1r d’ESO.
 • De 12 a 14h: tutoria de l’alumnat de Batxillerat.
 • Divendres, 13 DE SETEMBRE: classes amb normalitat.
 • CFGM: inici el 12 de setembre. / CFGS: inici el 18 de setembre.

Horari diari del centre:
HORA D’ENTRADA: les classes comencen a les 8:00h i el centre s’obre a les 7:45. La porta es tancarà a les 8:05h. L’alumnat de l’ESO que trobi la porta tancada haurà d’entrar per la del carrer Francesc Cambó, 2.
HORA DE SORTIDA: 14:40h.

 

MATÈRIES OPTATIVES
L’alumnat de 2n i 3r d’ESO ha de triar 1 matèria optativa. El full de tria s’haurà de descarregar del web del centre. El full de matèries optatives s’haurà d’entregar a la secretaria del centre, signat pel tutor/a de l’alumne/a, el 2 o 3 de setembre (de 9 a 13.30h).

 

PAGAMENT DE MATRÍCULA
Durant el mes de juliol o agost rebreu un correu electrònic de TPV que us notificarà l’import i la forma de pagament de la quota de material, així com la data límit de pagament que serà del mes de setembre.

 

ASSISTÈNCIA
L’assistència a les classes és obligatòria, tant a l’ESO com a Batxillerat i Cicles Formatius. Quan per algun motiu l’alumne/a arribi tard o hagi de faltar, els/les tutors/es legals ho hauran de comunicar prèviament i justificar-ho per escrit al tutor/a (l’agenda escolar és el canal habitual de comunicació famílies-professorat). En cas de malaltia o força major, caldrà avisar telefònicament de l’absència i justificar-la posteriorment per escrit. Cada dia s’avisarà les famílies, via correu electrònic o APP, de les faltes d’assistència, retards injustificats i de qualsevol altra incidència que s’hagi produït.

 

LLIBRES I MATERIAL
Podeu consultar les llistes de llibres de text i de lectura al nostre web. Important: no folreu, ni poseu el nom als llibres fins que comenci el curs.

 

TEMPS D’ESBARJO
Els alumnes tindran 2 patis de 20 minuts: el primer a les 9:50h, i el segon a les 12:30h. L’alumnat d’ESO no podrà sortir del recinte escolar; ho podrà fer el de Batx. si la família n’ha signat el consentiment.

 

CALENDARI ESCOLAR

 • 12 de setembre: Inici del curs. Acollida i 1a tutoria.
 • Del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): vacances de Nadal.
 • Del 6 al 13 d’abril (ambdós inclosos): Setmana Santa.
 • Dies festius de lliure elecció: 5 de desembre; 24 de febrer; 20 de març; 30 d’abril; 1 de juny.
 • 19 de juny: últim dia lectiu del curs.

 

AVALUACIONS I BUTLLETÍ DE NOTES
Durant el curs s’efectuaran tres avaluacions corresponents a les matèries cursades durant els tres trimestres. Per tant, el/la vostre/a fill/a, rebrà el butlletí de qualificacions en finalitzar cada trimestre (Nadal, Setmana Santa i juny). Cal retornar degudament signats tots tres butlletins de notes. A més, a mitjan primer trimestre es realitzarà una preavaluació de l’alumnat d’ESO i 1r de BATX., i el 30 d’octubre se n’entregarà a l’alumnat un informe.

 

ENTREVISTES
Considerem necessaris els contactes periòdics amb els tutors/es i professors/es dels vostres fills/es per tal que l’acció educativa, en el seu conjunt, sigui més eficaç i profitosa. Les visites al professorat poden concertar-se per telèfon, correu o bé per mitjà dels mateixos alumnes fent servir l’agenda escolar.

 

SORTIDES I EXCURSIONS
Al llarg del curs hi haurà diverses sortides segons les programades per cada Departament o Equip docent; de tota manera, les sortides de centre seran:

 • 2n d’ESO: es faran unes colònies de tres dies durant el Crèdit de Síntesi.
 • 4t d’ESO: aniran a la Toscana de viatge de final d’etapa.
 • 1r de Batx.: tindran el viatge a Madrid.
 • 2n de Batx.: visitaran Sòria i Mequinensa.

A més, hi ha diferents intercanvis i estades a Alemanya, França i el Regne Unit.

 

AMPA
L’horari de l’AMPA és els dimarts i dijous de 12:20 a 14:40h i els dimecres de 16 a 18h.
De les activitats extraescolars i de repàs que ofereix l’AMPA, cursos, xerrades, debats per a les famílies, taquilles i altres informacions, en trobareu més informació al setembre al web de l’Institut, a l’apartat de l’AMPA.
Si voleu enviar suggeriments, contactar amb l’AMPA o apuntar-vos-hi, ho podeu fer a través de l’adreça electrònica ampaiescanet@gmail.com

 

REUNIONS GENERALS DE PARES i MARES
Per tal d’iniciar el primer contacte informatiu sobre aquest nou curs i per la conveniència que representa que les famílies participin de prop en el procés educatiu, us convoquem a la reunió de grup que es celebrarà, amb el/la vostre/a tutor/a, a l’Institut el dia i hora indicats:

          1r d’ESO. Dilluns, 23 de setembre, 19:00h (aules 9, 10 i 11; 2n pis).
          2n d’ESO. Dilluns, 23 de setembre, 19:00h (aules 1, 2, 3 i 4; 1r pis).
          3r d’ESO. Dimecres, 25 de setembre, 19:00h (aules 14, 15 i 16; 2n pis).
          4t d’ESO. Dimecres, 25 de setembre, 19:00h (aules 6, 7 i 8; 1r pis).
          1r BATX. Dijous, 26 de setembre, 19:00h (mòduls 1, 2, 3 i 4 i idiomes).
          2n BATX. Dijous, 26 de setembre, 19:00h (aules 5, 12, 13 i 17).

L’ordre del dia de la reunió serà el següent:
(Full d’assistència).

 1. Informació de l’AMPA: activitats i serveis extraescolars i altres.
 2. Presentació dels tutors/es.
 3. Informació general sobre el funcionament i organització del centre, currículum i calendari.
 4. Control d’assistència de l’alumnat i normes de convivència i de conducta.
 5. Torn obert de paraules.

Per a qualsevol informació addicional i/o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres,
personalment o telefònicament al 93 795 47 63.
Per a més informació i novetats, recordeu de consultar la nostra pàgina web: www.iescanet.cat

 

Cordialment,

Montserrat Zaera
Directora

Canet de Mar, 24 de juliol de 2019

Descarregar la carta d’inici de curs per a les famílies (PDF)