El nostre Institut fomenta les llengües estrangeres treballant en cooperació amb les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI).

Arran d’un projecte dissenyat pel departament de llengües estrangeres del nostre Institut i presentat al Departament d’Ensenyament al juny del 2018, el nostre centre ha estat seleccionat per formar part del Programa Experimental de Suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres per als cursos 2018-2021. Això vol dir que, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, impulsem l’aprenentatge de l’anglès, el francès i l’alemany bo i apropant els nostres alumnes a les exigències lingüístiques del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER).

Enguany, els professors de llengües estrangeres responsables del projecte, s’han iniciat en un programa de formació ofert per les EOI per tal de desplegar aquesta iniciativa a l’Institut i oferir als alumnes més preparats la possibilitat d’examinar-se dels nivells B1 i B2.

Per a més informació, adreceu-vos al Departament de Llengües Estrangeres.