L’Institut aposta decididament per la promoció i el foment de l’excel·lència acadèmica, la creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal. Aquest curs 2018-2019, continuem oferint als alumnes, els dimarts a la tarda en horari extraescolar de 16 a 18 hores, treballar en projectes de diferents àmbits que els permetin desenvolupar al màxim les seves capacitats, interessos, inventiva, emprenedoria… L’objectiu és ampliar i millorar l’oferta educativa del centre i oferir gratuïtament recursos materials i humans a l’alumnat amb inquietuds i iniciativa, més enllà del que s’explica i es treballa diàriament a l’aula.

El projectes que s’ofereixen actualment són “Tardes de Ciència”, “Taller Obert: Impulsem les noves tecnologies!”, “La revista” i “Blogs”. Formar-ne part dels equips de treball d’aquests projectes implica posseir un notable interès pel món que ens envolta, una gran curiositat, tenir moltes ganes d’aprendre i assumir un nivell de compromís!

TARDES DE CIÈNCIA. Volem que l’alumnat desenvolupi les seves inquietuds científiques. Per això portem a terme diversos projectes:

  • El projecte Oceans té com a objectiu fer adonar als alumnes que el mar no és igual arreu del Planeta, a través de les seves pròpies observacions i, compartint-les mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Conté una part de treball de camp (sortides a la platja), d’experiments al laboratori, de recerca d’informació, d’anàlisi de dades i de creació de continguts virtuals.
  • El Projecte bassa té com a objectiu fer el seguiment de la bassa que vam construir a l’institut. Caldrà fer un estudi de l’ecosistema, dels seus paràmetres físics, químics i biològics i de les relacions que s’estableixen entre els seus organismes.
  • També participem en el Concurs de Cristal·ització, activitat en la qual, aplicant el mètode científic de manera rigorosa, podem estudiar quines són les millors condicions per cristal·litzar una determinada substància (l’ADP).

TALLER OBERT: IMPULSEM LES NOVES TECNOLOGIES! Els dimarts a la tarda el taller de tecnologia és obert a la inventiva, l’emprenedoria i la iniciativa personal. Tots els alumnes amb motivació i ganes de treballar alguna temàtica relacionada amb la tecnologia, la robòtica o la programació poden venir al centre i desenvolupar els seus propis projectes tecnològics.

LA REVISTA. Els dimarts a la tarda, un grup d’intrèpids periodistes ens reunim i decidim en assemblea de quins temes volem parlar a la propera publicació. Hi cap de tot: notícies que passin a l’institut, reportatges sobre temes d’actualitat que ens interessin (esports, guerres i refugiats, concerts, alimentació saludable…), entrevistes a gent interessant, xafarderies, passatemps…

BLOGS. El blog de l’institut presenta una part del que fem i del que som. I per a aconseguir això intentem apropar-nos al meravellós art de l’escriptura, de la imatge, del vídeo, de la música, de la recerca, de les noves tecnologies; al desplegament de les habilitats socials; al redescobriment dels mitjans de comunicació; a la idea de treballar en equip… amb l’objectiu final de generar un producte que vosaltres sentireu molt vostre i del qual podreu gaudir des del primer moment i des de qualsevol punt del món.
https://agora.xtec.cat/iescanet/.