Descarrega Carta d’inici de curs 2018-2019 a les famílies

 

Benvolgudes famílies,

Amb aquest escrit us informem d’alguns aspectes importants per començar el nou curs escolar 2018-2019. Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, consulta o suggeriment.

 

INICI DE CLASSES

 • 3 i 4 de setembre: exàmens de recuperació.
 • Dimecres, 12 DE SETEMBRE acollida i 1a tutoria: De 10 a 12h tutoria de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. D’11 a 13h tutoria de l’alumnat de 2n d’ESO. D’11:30 a 14h tutoria de l’alumnat de 1r d’ESO. De 12 a 14h tutoria de l’alumnat de Batxillerat.
 • Dijous, 13 DE SETEMBRE: classes normals.
 • CFGM i CFGS inici el 14/9.
 • Horari del centre tots els dies:

  – HORA D’ENTRADA: Les classes comencen a les 8:00h, per tant, el centre s’obre a les 7:45 i el timbre sonarà a les 7:57h. La porta es tancarà a les 8:00h!!!

  – HORA DE SORTIDA: tots els dies a les 14:40h.

 

MATÈRIES OPTATIVES

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO  ha de triar 1 matèria optativa. El full de tria s’haurà de descarregar (setembre) del  web del centre. El full de matèries optatives s’haurà d’entregar al tutor/a, signat pels pares, el dimecres, 12 de setembre.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència a les classes és obligatòria, tant a l’ESO com a Batxillerat i als Cicles Formatius. Quan per algun motiu l’alumne/a arribi tard o hagi de faltar, els pares/tutors legals ho hauran de comunicar prèviament i justificar-ho per escrit al tutor/a (l’agenda escolar és el canal normal de comunicació famílies/professorat). En cas de malaltia o força major, caldrà avisar telefònicament de l’absència i justificar-la posteriorment per escrit. Els fulls per justificar les absències es troben al nostre web i a consergeria. Cada dia s’avisarà les famílies, via correu electrònic o APP, de les faltes d’assistència, retards injustificats i faltes de convivència. A més, si hi ha hagut incidències a comunicar, les famílies rebran cada divendres un resum setmanal.

 

LLIBRES I MATERIAL

Podeu consultar les llistes de llibres de text i de lectura al nostre web. Important: no folreu, ni poseu el nom als llibres fins que comenci el curs.

 

TEMPS D’ESBARJO

Com ja sabeu fem jornada continuada (de 8:00 a 14:40h). Els alumnes tindran 2 patis de 20 minuts; el primer a les 9:50h, i el segon a les 12:30h. L’alumnat d’ESO no podrà abandonar el recinte escolar.

 

CALENDARI ESCOLAR

 • 12 de setembre: Inici del curs. Acollida i 1a tutoria.
 • Del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): vacances de Nadal.
 • Del 13 al 22 d’abril (ambdós inclosos): Setmana Santa.
 • Dies festius de lliure elecció: 2/11; 7/12; 8/2; 4/3; 10/6.
 • 21 de juny: acaben les activitats amb alumnes.

 

AVALUACIONS I BUTLLETÍ DE NOTES

Durant el curs s’efectuaran tres avaluacions corresponents a les matèries cursades durant els tres trimestres. Per tant, el vostre/a fill/a, rebrà el butlletí de qualificacions en finalitzar cada trimestre (Nadal, Setmana Santa i juny). Cal retornar degudament signats tots tres butlletins de notes. A més, a mitjan primer trimestre es realitzarà una preavaluació de l’alumnat d’ESO i 1r de BATX.

 

ENTREVISTES

Considerem necessaris els contactes periòdics amb els tutors/es i professors/es dels vostres fills/es per tal que l’acció educativa, en el seu conjunt, sigui més eficaç i profitosa. Les visites al professorat poden concertar-se per telèfon, correu o bé per mitjà dels mateixos alumnes fent servir l’agenda escolar.

 

SORTIDES I EXCURSIONS

Segons les programades per cada Departament o Equip docent, les sortides de centre seran: a 4t aniran a la Toscana de viatge de final d’etapa i a Batxillerat tindran el viatge a Madrid a 1r i el de Sòria a 2n. A més, hi ha diferents intercanvis amb Alemanya (Krefeld), França (Rouen) i el Regne Unit (London). A 2n d’ESO es fan unes colònies de tres dies i dues nits durant el treball de síntesi, serà a l’alberg dels Maristes a Planoles.

 

AMPA

L’horari de l’AMPA és els dimarts i dijous de 12:20 a 14:40h i els dimecres de 16 a 18h.

De les activitats extraescolars i de repàs que ofereix l’AMPA, cursos, xerrades, debats per a les famílies, taquilles i altres informacions, en trobareu més informació al setembre al web de l’Institut, a l’apartat de l’AMPA.

Si voleu enviar suggeriments, contactar amb l’AMPA o apuntar-vos-hi, ho podeu fer a través de l’adreça electrònica ampaiescanet@gmail.com

 

REUNIONS GENERALS DE PARES i MARES

Per tal d’iniciar el primer contacte informatiu sobre aquest nou curs i per la conveniència que representa que les famílies participin de prop en el procés educatiu, us convoquem a la reunió de grup que es celebrarà, amb el vostre tutor/a, a l’Institut el dia i hora indicats:

1r d’ESO. Dilluns, 24 de setembre, 19:00h (aules 5, 6, 7 i 8; 1r pis).

2n d’ESO. Dilluns, 24 de setembre, 19:00h (aules 14, 15 i 16; 2n pis).

3r d’ESO. Dimecres, 26 de setembre, 19:00h (aules 9, 10 i 11 2n pis).

4t d’ESO. Dimecres, 26 de setembre, 19:00h (aules 1, 2 i 3 1r pis).

1r BATX. Dijous, 27 de setembre, 19:00h (mòduls 1, 2, 3 i 4 i aula 17 1r pis) falta una aula

2n BATX. Dijous, 27 de setembre, 19:00h (espai escènic)

 

L’ordre del dia de la reunió serà el següent:

(Full d’assistència).

 1. Informació de l’AMPA: activitats i serveis extraescolars i altres.
 2. Presentació dels tutors/es.
 3. Informació general sobre el funcionament i organització del centre, així com dels estudis que cursa el vostre fill/filla.
 4. Control d’assistència de l’alumnat i normes de convivència i de conducta.
 5. Torn obert de paraules.

 

Per a qualsevol informació addicional i/o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, bé personalment o telefònica al 93 795 47 63.

Per a més informació i novetats, recordeu de consultar sovint la nostra pàgina web: www.iescanet.cat

 

Cordialment,

Miquel Galceran Artigas
Director

Canet de Mar, 20 de juliol de 2018