• Les matèries comunes obligatòries per a tot l’alumnat són: Història i Fonaments de les Arts I i Anàlisi musical I.
 • L’alumnat haurà d’escollir una matèria del grup A i una altra del grup B:
   

  Grup A
  Llenguatge i pràctica musical
  Cultura audiovisual + Arts escèniques
  Literatura Castellana
  Grup B
  Anatomia aplicada a la dansa
  Literatura Universal
  Història contemporània
  Alemany

*La matèria Cultura audiovisual + Arts escèniques només admet 20 places. En cas que hi hagi més demanda, el criteri de selecció serà la nota mitjana de l’ESO.

En cas que l’alumnat no sigui admès en aquesta matèria, passarà a cursar la matèria que va ser escollida en la preinscripció.

Matriculació de 1r de Batxillerat d’Arts Escèniques , Música i Dansa – Curs 2018/2019 (.PDF)