La programació i la robòtica, com a eina educativa, promou la innovació educativa en matèries de l’àmbit tecnològic, així com el foment de l’interès científic i tecnològic de l’alumnat i la utilització de les noves tecnologies. A més a més, potencia l’excel·lència acadèmica i fomenta la creativitat, la inventiva, l’emprenedoria i la posada en pràctica d’idees per part de l’alumnat.

Actuacions de tecnologia creativa, com aquesta, permeten implementar metodologies actives basades en la implicació de l’alumnat en l’experimentació, en el desenvolupament de projectes tecnològics i en el treball col·laboratiu, competencial i creatiu en equip.

Al Departament de Tecnologies de l’Institut, fa quatre anys que hem implementat un projecte, anomenat iEduTEC (un projecte d’innovació educativa en noves tecnologies), amb diverses propostes d’actuació complementàries que tenen com a objectiu millorar l’èxit educatiu del nostre institut en l’àmbit tecnològic, oferir més oportunitats a l’alumnat i impartir-ne un ensenyament modern, innovador i d’excel·lència.

Més fotos del projecte “Tecnologia Creativa i Robòtica”: https://photos.app.goo.gl/KLDKs3U1vMPFiDWP7