Des del Departament de Socials vam organitzar una sortida per l’alumnat de 4t d’ESO per treballar sobre el terreny un dels temes més importants del temari d’aquest curs: la revolució industrial.

La Colònia Vidal, situada al marge est del riu Llobregat pocs quilòmetres abans d’arribar a Puig-reig, és un notable testimoni de la importància de la indústria tèxtil al nostre país. A diferència d’altres nuclis industrials de característiques similars, el conjunt patrimonial de les indústries Vidal, compost per la fàbrica, la mateixa colònia i la Fundació Vidal està arranjat per rebre-hi visites tant de particulars com de grups.

L’activitat industrial va aturar-se als anys 80, coincidint amb la crisi del tèxtil. Abans, però, aquesta havia estat una de les colònies més importants i dotades de més serveis i equipaments per als seus treballadors. Per tot això, ens interessava molt que els alumnes poguessin veure aquests espais en directe, i que això els permetés fer-se una idea més sòlida del que van significar diversos aspectes de la Revolució Industrial. Alguns d’aquests aspectes són comuns a la resta de països industrialitzats (la producció en massa, la tecnificació, l’especialització del treball, les solucions energètiques aplicades al procés productiu), mentre que d’altres són més específiques del nostre país (particularment, el model de colònia paternalista).

El conjunt patrimonial resta excepcionalment ben conservat, i s’hi pot visitar la fàbrica (amb la màquina de vapor, l’embarrat, la turbina, els telers i altres), així com la colònia (habitatge, dutxes, safareigs, peixateria, caixa d’estalvis, biblioteca, escola…). Tot plegat ens serveix per treballar tres aspectes claus per comprendre el nostre passat: la vida quotidiana a les colònies, els canvis en les relacions laborals, i el procés productiu.

La sortida va ser molt profitosa. En cas que en vulgueu saber més, podeu consultar més informació a la mateixa pàgina web de la colònia (https://www.museucoloniavidal.org/). La colònia Vidal forma part del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.