DE LA 3a AVALUACIÓ O FINALS DE 1r, 2n, 3r I 4t D’ESO

HORA Dilluns 12 de juny Dimarts 13 de juny

08.00h a 09.00h

Música 1r,2n, 3r i 4t

Aules 9 (1r) 10 (2n, 3r i 4t)

Economia 4t

Aula 11

09.00h a 10.00h

Matemàtiques

Aules 9 (1r), 10 (2n), 11 (3r) i 12 (4t)

Ciències Naturals (1r) / Biologia Geologia (3r I 4t)

Aules 9 (1r), 10 (3r i 4t)

Economia + emprenedoria (4t)

Aula 11

Cultura audiovisual (4t)

Aula 12

10.00h a 11.00h

Socials / ética

Aules 9 (1r), 10 (2n), 11 (3r) i 12 (4t)

Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t)

Aules 9 (1r), 10 (2n), 11 (3r) i 12 (4t)

11.00h a 12.00h

Llengua catalana

Aula 9 (1r), 10 (2n), 11 (3r) i 12 (4t)

Física I Química (2n,3r i 4t)

Aules 9 (2n) , 10 (3r), 11 (4t)

Llatí (4t)

Aula 13

Emprenedoria (4t)

Aula 12

12.00h a 13.00h

Plàstica

Aula de plàstica.

Educació física

Aules 9 ( 1r, 3r i 4t) i 10 ( 2n)