DE LA 3a AVALUACIÓ DE 1r DE BATX.

HORA Dijous 15 de JUNY Divendres 16 de JUNY

08.00h – 09.00h

FILOSOFIA (aula 1)

09.00h – 10.30h

ECONOMIA (mòdul 1)

BIOLOGIA (mòdul 2)

DIBUIX TÈCNIC (plàstica)

LITERATURA CASTELLANA (mòdul 2)

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL (mòdul 3)

MATEMÀTIQUES APLICADES (mòdul 1)

MATEMÀTIQUES (mòdul 1)

FONAMENTS DE L’ART (mòdul 2)

11.20h – 12.50h

ALEMANY (mòdul 1)

HIST. CONTEMPORÀNIA (mòdul 1)

LITERATURA UNIVERSAL (mòdul 2)

ANATOMIA APLICADA (mòdul 2)

CTMA (mòdul 3)

FÍSICA (mòdul 3)

HISTÒRIA DE FRANÇA (mòdul 3)

ECONOMIA D’EMPRESA (mòdul 1)

ANÀLISI MUSICAL (mòdul 2)

QUÍMICA (mòdul 3)

TECNOLOGIA INDUSTRIAL (mòdul 3)

13.15h – 14.45h

CATALÀ (mòdul 1)

CCMC (mòdul 1)