DE 2n DE BATXILLERAT

HORA Divendres 16 de juny Dilluns 19 de juny Dimarts 20 de juny
08.30h – 10.00h LLENGUA CATALANA
(aula 13)
ANGLÈS (aula 13) CULTURA AUDIOVISUAL / GEOGRAFIA
(aula 12)

GREC (aula 13)

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
(aula 14)

De 09.00h a 10.30h

10.30h – 12.00h LLENGUA CASTELLANA
(aula 13)
FILOSOFIA (aula 13) MATEMÀTIQUES APLICADES
(aula 12)

CTMA / FÍSICA
(aula 13)

ELECTROTÈCNIA / LLATÍ
(aula 14)

De 11.30h a 13.00h

12.30h – 14.00h HISTÒRIA (aula 13) ECONOMIA D’EMPRESA
(aula 12)

HISTÒRIA DE L’ART
(aula 13)

MATEMÀTIQUES
(aula 14)