Lloc: CRTTT-Escola de Teixits
Plaça de la Industria, 1 Canet de Mar
Tel. 93 794 01 50

CFGM: del 16 al 24 de maig de 2017
CFGS: del 25 al 31 de maig de 2017