Us informem que l’Institut declina qualsevol responsabilitat sobre l’admissió de l’alumnat a l’autocar gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. L’Institut només fa de transmissor de les sol·licituds de transport escolar, rebudes de les famílies, al Consell Comarcal.

Direcció