Descarrega més informació en el document de Convocatòria d’eleccions al consell escolar:

convocatòria-eleccions.pdf

Descarrega el document de presentació de candidatura per a la renovació del consell escolar de centre:

presentació-candidatura.pdf