Benvolgudes famílies,

Amb aquest escrit us informem d’alguns aspectes importants per poder començar amb normalitat el nou curs escolar 2016-2017. Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, consulta o suggeriment.

INICI DE CLASSES

 • Dilluns, 12 DE SETEMBRE: De 8:00 a 8:30h acollida. Inici del curs amb horari especial: tutoria de 8:30 a 10:00h; pati de 10:00 a 10:20; i classe normal de 10:20 a 14:40h.

 • Horari del centre tots els dies: 

  – HORA D’ENTRADA: tots els dies a les 8:00h (el centre s’obre a les 7:45 i es tanca a les 8:05h!!!).
  – HORA DE SORTIDA: tots els dies a les 14:40h.

 

MATÈRIES OPTATIVES

Per poder començar el curs en horari complet, convoquem el vostre fill/a uns dies abans per triar correctament les matèries optatives. L’alumnat de 2n i 3r d’ESO ha de triar 1 matèria optativa. El full de tria s’ha de descarregar de la web del centre.

Així, cal que tot l‘alumnat de 2n i 3r d’ESO es presenti al centre dilluns, 5 de setembre, a les 13:00h, on el tutor/a presentarà aquestes matèries i explicarà com s’ha de fer la tria. El full de matèries optatives s’haurà de retornar al centre, signat pels pares, el dimecres, 7 de setembre, a les 11:00h.

ASSISTÈNCIA

L’assistència a les classes és obligatòria, tant a l’ESO com a Batxillerat i al Cicle Formatiu. Quan per algun motiu l’alumne/a arribi tard o hagi de faltar, els pares ho hauran de comunicar prèviament i justificar-ho per escrit al tutor/a (l’agenda escolar és el canal normal de comunicació famílies/professorat). En cas de malaltia o força major, caldrà avisar telefònicament de l’absència i justificar-la posteriorment per escrit. Els fulls per justificar les absències es troben a la nostra web i a consergeria. Cada dia s’avisarà les famílies, via correu electrònic o similar, de les faltes d’assistència, retards injustificats i faltes de convivència. També, si és que hi ha hagut incidències a comunicar, les famílies rebran cada divendres un resum setmanal.

LLIBRES I MATERIAL

Podeu consultar les llistes de llibres de text i de lectura a la nostra web. Important: no folreu, ni poseu el nom als llibres fins que comenci el curs.

TEMPS D’ESBARJO

Com ja sabeu fem jornada continuada (de 8:00 a 14:40h). Els alumnes tindran 2 patis de 20 minuts; el primer a les 9:50h, i el segon a les 12:30h. L’alumnat d’ESO no podrà abandonar el recinte escolar.

CALENDARI ESCOLAR

 • 12 de setembre: Inici del curs. Rebuda de l’alumnat i classes.

 • Del 23 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos): vacances de Nadal.

 • Del 10 al 17 d’abril (ambdós inclosos): Setmana Santa.

 • Dies festius de lliure elecció: 31/10; 9/12; 27/2; 17/3; 5/6.

 • 21 de juny: acaben les activitats amb alumnes.

AVALUACIONS I BUTLLETÍ DE NOTES

Durant el curs s’efectuaran tres avaluacions corresponents a les matèries cursades durant els tres trimestres. Per tant, el vostre/a fill/a, rebrà el butlletí de qualificacions en finalitzar cada trimestre (Nadal, Setmana Santa i juny). Cal retornar degudament signats tots tres butlletins de notes. A més, a mitjan primer trimestre (4 de novembre) es realitzarà una preavaluació de l’alumnat d’ESO i 1r de BAT.

ENTREVISTES

Considerem necessaris els contactes periòdics amb els tutors/es i professors/es dels vostres fills/es per tal que l’acció educativa, en el seu conjunt, sigui més eficaç i profitosa. Les visites al professorat poden concertar-se per telèfon, o bé per mitjà dels mateixos alumnes fent servir l’agenda escolar.

SORTIDES I EXCURSIONS

Segons les programi cada Departament o Equip docent. Les sortides de centre seran: a 4t aniran a la Toscana de viatge de final d’etapa i a Batxillerat tindran el viatge a Madrid a 1r i el de Sòria a 2n. A més, hi ha diferents intercanvis amb Alemanya (Krefeld i Hamburg) i França (Rouen). A 2n d’ESO es fan unes colònies durant el crèdit de síntesi.

TRANSPORT ESCOLAR

El servei de Transport escolar és obligatori (preceptiu i gratuït) per a l’alumnat d’ESO de Sant Cebrià de Vallalta, ja que s’han de desplaçar de localitat per assistir al seu centre escolar.

Aquest servei està subvencionat pel Departament d’Ensenyament i gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. Quan per algun motiu l’alumne/a hagi de faltar, els pares ho hauran de comunicar prèviament.

AMPA

L’horari de l’AMPA és els dimarts i dijous de 12:20 a 14:40h i a partir del 19 d’octubre també els dimecres de 16 a 18h.

De les activitats extraescolars i de repàs que ofereix l’AMPA, cursos, xerrades, debats per a les famílies, taquilles i altres informacions, en trobareu més informació al setembre a la web de l’Institut, a l’apartat de l’AMPA.

Si voleu enviar suggeriments, contactar amb l’AMPA o apuntar-vos-hi, ho podeu fer a través de l’adreça electrònica ampaiescanet@gmail.com

REUNIONS GENERALS DE PARES i MARES

Per tal d’iniciar el primer contacte informatiu sobre aquest nou curs i per la conveniència que representa que les famílies participin de prop en el procés educatiu, us convoquem a la reunió de grup que es celebrarà, amb el vostre tutor/a, a l’Institut el dia i hora indicats:

1r d’ESO. Dilluns, 12 de setembre, 19:00h (aules 9, 10 i 11; 2n pis).

2n d’ESO. Dimecres, 14 de setembre, 19:00h (aules 1,2,3; 1r pis).

3r d’ESO. Dijous, 15 de setembre, 19:00h (aules 12, 13 i 14; 2n pis).

4t d’ESO. Dilluns, 19 de setembre, 19:00h (aules 4,5,6,; 1r pis).

1r BAT. Dimecres 21 de setembre,19:00h (biblioteca)

2n BAT. Dijous 22 de setembre, a les 19:00h (biblioteca)

 

L’ordre del dia de la reunió serà el següent:

 1. Signatura del full d’assistència i de recollida de dades (mòbils i correus electrònics).

 2. Informació de l’AMPA: Activitats i serveis extraescolars i altres.

 3. Presentació dels tutors/es.

 4. Informació general sobre el funcionament i organització del centre, així com dels estudis que cursa el vostre fill/filla.

 5. Control d’assistència de l’alumnat i normes de convivència i de conducta.

 6. Torn obert de paraules.

 

Per a qualsevol informació addicional i/o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, bé personalment o telefònica al 93 795 47 63.

Per a més informació, recordeu de consultar sovint la nostra pàgina web: www.iescanet.cat

Cordialment,

Miquel Galceran Artigas

Director

Canet de Mar, 1 de juliol de 2016

Carta inici de curs per a les famílies (.DOC)